Velkommen 

til Smaalenene takstsenter

Her finner du bygningssakkyndig takstmann, ingeniør, teknisk tegner og byggmester

Våre takstmenn og takstingeniører er også byggmestere og medlem av

BMTF 

Byggmestrenes takseringsforbund 

Alt innen bolig og næringstakst

Har uhellet vært ute?

Vi  er en veletablert aktør innen taksering av både bygninger og skader.  

La fagfolk gjøre jobben

Hva er en takstmann? Sjekk alltid bakgrunnen til takstmannen du engasjerer.

Velger du oss, kan du være sikker på at takstmannen som kommer har riktig kompetanse. Alle våre takstmenn er byggmestere med lang erfaring som utførende håndverker, samt takstutdanning fra Mesterskolen, NITO og NEAK.

Kvalitetsbevisst

Vi er opptatt av kvalitet, og det skal gjenspeiles i alt arbeidet vi utfører.

Tilgjengelighet og service

Vi fokuserer hele tiden på å være tilgjengelig for våre kunder, og gjør vårt ytterste for å yte god kundeservice.  Vi holder åpent alle hverdager hele året.

Hvem er vi?

Om oss

Smaalenene takstsenter er et kompetansesenter for alle typer taksering, byggefaglig rådgivning, tegneoppdrag og byggesøknad.  Vi er en del av Smaalenene entreprenør-konsernet og deler kontorer med Smaalenene bygg og deres faglige avdeling. Våre takstmenn er sertifisert for oppdrag innen en rekke ulike fagområder. Både privatpersoners og bedrifters behov for takseringstjenester er godt dekket. Med lang erfaring innen bransjen går vi for å være best innenfor vårt felt, og med kunden i fokus garanterer vi gode resultater. Vi kan tilby en gjennomgang av deres bolig for å finne tilstanden til boligen, om det er ved salg, eller behov for vedlikehold. Som en av få i Indre Østfold, tilbyr vi også taksering av næringseiendom. Ta kontakt for en hyggelig prat!

Våre ansatte

Jim Holm-Johansen | Daglig leder

Takstmann/ing. | Byggm. Sertifisert for tilstand, verdi, skade og næring. Styremedlem i BMTF Byggmestrenes takseringsforbund og fagkyndig meddommer i tingretten. Over 20 års erfaring i bransjen.

Magne Lindhjem

Takstingeniør og byggmester. Sertifisert BMTF-takstmann i tilstand, verdi og skade. Inspektør for Gjensidige, If, KLP og Eika. Over 20 års erfaring i bransjen.

Erling Berven Holstad

Teknisk tegner BIM konstruksjon, FS ingeniør og tømrersvenn. Senior prosjektleder byggesak. 14 års erfaring i bransjen.

BMTF
BMTF

Byggmestrenes Takseringsforbund organiserer utelukkende takstmenn med mesterbrev i byggfag.   

BMTF

Byggmestrenes Takseringsforbund organiserer utelukkende takstmenn med mesterbrev i byggfag.   

Smaalenene Bygg
Smaalenene Bygg

Vårt søsterselskap Smaalenene Bygg, hjelper deg med alle typer håndverksoppdrag og entreprenørtjenester.

Smaalenene Bygg

Vårt søsterselskap Smaalenene Bygg, hjelper deg med alle typer håndverksoppdrag og entreprenørtjenester.

Eierskifterapport
Eierskifterapport

Eierskifterapport

Fagmann garanti
Fagmann garanti

Fagmann garanti

NITO Takst
NITO Takst

Norges største organisasjon for takstingeniører

NITO Takst

Norges største organisasjon for takstingeniører

Mesterbrev
Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Tjenester

Eierskifterapport

Eierskifterapport™ er tilstandsrapporten med faglig rammeverk som benyttes ved boligsalg i Norge. Dette er rapporten enhver kjøper og selger bør kreve ved en bolighandel – Ikke mere, ikke mindre.

Rapporten er enkel, men likevel en grundig tilstandsrapport som tar utgangspunkt i avhendingsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres som regel grundigere undersøkelser der det erfaringsmessig oppstår konflikter mellom kjøper og selger.

I og med at det kun er fagfolk som kan utføre denne rapporten vil den mest sannsynlig fremstå som den grundigste og tryggeste rapporten i markedet.

Rapportene leveres kun av takstmenn tilknyttet BMTF.

Ekte fagfolk!

Næringstakst

Verditakst for et næringsbygg eller for en næringsseksjon er en beregning av markedsverdien på tidspunkt for befaring. Verdien er basert på eiendommens beliggenhet og eksponering, vedlikeholdsmessig status, og mulig alternativt bruk.

Fagmann på visning

Hva sier egentlig taksten du får presentert fra boligselger? Er det et godt kjøp?

Få en pekepinn med hjelp fra en av våre bygningssakyndige takstmenn. Vi blir med deg på visning og vurderer den håndverksmessige utførelsen og opplagte lovlighetsmangler.

Les mer ...

Takster for verdi og lån

En verditakst er en beregning av bygningens/boligens verdi slik den fremstår på befaringsdagen. Rapporten inneholder en beskrivelse av takstobjektet, arealet, samt beregning av markedsverdi og låneverdi.

Tomtetakst

Ved taksering av tomter tas hensyn til beliggenhet og tomteareal kombinert med reguleringsbestemmelser for eiendommen. Bestemmelsene gir informasjon om hva og hvor mye tomten kan bebygges med.

Skadetakst

En skadetakst inneholder detaljert beskrivelse av en skade på bygning eller del av bygning, kombinert med utarbeidelse av kostnadsoverslag for utbedring. Våre takstmenn jobber daglig med skadetaksering for Gjensidige, Eika, If, Fremtind og KLP.

Forhåndstakst

 En forhåndstakst beskriver verdien på den aktuelle eiendommen på et valgt fremtidig tidspunkt etter en bestemt endring av eiendommen. Rapporten er i prinsippet en normal verditakst, men den gjelder en ikke oppført bygning eller en ikke oppført del av en bygning.

Reklamasjonstakst

Reklamasjon kan være aktuell enten ved kjøp av bruktbolig, kjøp/oppføring av ny bolig, eller ved utført arbeid på en bolig/bygning. Her ser vi på kvaliteten på utførelsen, bygningsfysikk og metodevalg iht gjeldende lover og forskrifter, samt kontraktsmessige forhold.

Arealoppmåling

Ved kjøp, salg og utleie av bolig og næringslokaler er korrekt areal en vesentlig faktor for riktig verdisetting. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling danner et svært godt grunnlag for de fleste situasjoner innen arealoppmåling

Våre priser

Areal

BRUTTOAREAL (BTA); er areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggs utside og til midt i vegg mot evt. naboleilighet eller fellesdel (for eksempel trapperom). hus.

BRUKSAREAL (BRA); er det samlede areal av P-rom og S-rom som ligger innenfor omsluttende vegger.

P-rom er bruksarealet av boligens primærdel, som betyr rom som stue, kjøkken, bad og andre rom man naturlig oppholder seg i.  

Dokumenter

Dokumenter

NØDVENDIGE DOKUMENTER TIL TAKSTEN

Foruten taksering av selve eiendommen skal takstmannen kontrollere hjemmelsdokumenter, eiendommens registerbetegnelse, eiendommens arealer samt andre dokumenter. Ved taksering er det en fordel at takstmannen får tilgang på nødvendige dokumenter. Når dokumentene foreligger ved befaring sparer oppdragsgiver både tid og eventuelle kostnader takstmannen har ved innhenting av nødvendig dokumentasjon.

FOR ENEBOLIGER / TOMANNSBOLIGER

Skjøte, eventuell festekontrakt, kjøpekontrakt, målebrev eller delingsforretning, situasjonskart, tegninger, oppgave over kommunale avgifter, forsikringspolise, ligningsverdi, tidligere takster mm.

FOR EIET SEKSJON:

Skjøte, kjøpekontrakt, tegninger, seksjonsbegjæring, fellesutgifter, siste årsberetning med regnskap for sameiet, ligningsverdi, tidl. takst/salgsoppgave, samt hvem som er forretningsfører.

FOR BORETTSLAG- OG AKSJELEILIGHETER: 

Adkomstdokumentetene (normalt deponert hos utlåner eller forretningsfører) evt. depoterklæring, kjøpekontrakt, siste årsberetning med regnskap, oppgave over andel fellesgjeld/formue (ligningsoppgave), husleie, tegninger, tidl. takst/salgsoppgave, samt hvem som er forretningsfører.